Finanzkalender

10. April 2019 Geschäftsbericht 2018
17. Mai 2019 Quartalsmitteilung Q1.2019
28. Mai 2019 Hauptversammlung
5. Juni 2019 Lang & Schwarz Small-/ Midcap Konferenz, Frankfurt a. M.
16. August 2019 Halbjahresfinanzbericht
24. September 2019 Berenberg / Goldman Sachs German Conference, München
15. November 2019 Quartalsmitteilung Q3.2019
25. - 27. November 2019 Deutsches Eigenkapitalforum 2019
31. Dezember 2019 Ende des Geschäftsjahres 2019